top

nieuws
& scholing

interessante evenementen

Er zijn momenteel geen aanstaande evenementen.

Zeventien kersverse kaderhuisartsen Spoedzorg organiseerden in de Schola Medica te Utrecht op 17 maart ter afronding van hun NHG-kaderopleiding het congres “What’s HAPpening ?!”. Tijdens dit congres werden verschillende actuele thema’s rondom de huisartsenpost besproken. Huisarts-onderzoeker Paul Giesen gaf in een prikkelend interview zijn visie op de plaats van de huisarts in de spoedzorg. Vervolgens werden de deelnemers geprikkeld om mee te denken in een vijftal workshops over vraagstukken in de huisartsgeneeskundige spoedzorg. Er was veel belangstelling voor dit congres van zowel huisartsen als managers en bestuurders van huisartsenposten.

In maart 2015 begon deze enthousiaste groep huisartsen aan de nieuwe NHG-kaderopleiding Huisarts en Spoedzorg. Een kaderhuisarts Spoedzorg staat voor verbetering van kwaliteit en organisatie van de huisartsgeneeskundige spoedzorg. Zij geven scholing, adviseren intercollegiaal en initiëren kwaliteitsprojecten. Verder vervullen zij een verbindende rol met ketenpartners. In de afgelopen twee jaar zijn zij in verschillende regio’s al zichtbaar geworden en hebben het voornemen hun werkzaamheden in de komende periode verder vorm te geven.

De kaderhuisartsen Spoedzorg verenigen zich in hun nieuw opgerichte expertgroep. Op deze website is meer informatie te vinden over hun activiteiten en hoe hen te benaderen.