Over SpoedHAG

 

De expertgroep is de gesprekspartner als het gaat om huisartsgeneeskundige spoedzorg. De SpoedHAG wordt gevormd door huisartsen met bijzondere kennis van acute eerstelijns zorg. We stellen de patiënt centraal, maar we hebben verbinding met de gehele spoedketen.

De leden hebben ieder hun eigen expertise en competenties. Wie de expertgroep benadert kan dus rekenen op kennis, kundigheid en ervaring.

Nieuws