6 feb 2024

Clopidogrel bij een trauma capitis? Oppassen!

In de richtlijn hoofdtrauma van de NHG staan trombocyten aggregatie remmers als uitzondering genoemd als bloedverdunners die voor een verhoogd risico zorgen na een hoofdtrauma. Dit zou betekenen dat het gebruik van clopidogrel (ook een trombocyten aggregatie remmer) geen verhoogd risico zou geven op een intracraniële bloeding. Onderzoek toont aan dat deze uitzondering waarschijnlijk niet correct is. Clopidogrel geeft wel degelijk een licht verhoogd risico op een intracraniële bloeding. Vooral bij patiënten met een verhoogd risico kan clopidogrel gebruik dus wel degelijk een reden zijn om iemand in te sturen.

Lees verder.