9 jun 2023

Spoedcursus snelle hulp bij een hartinfarct, hartstilstand en beroerte

Elk jaar krijgen zo’n 180.000 mensen een hartinfarct, hartstilstand of beroerte (inclusief een TIA). Snelle hulp is noodzakelijk. Hoe eerder de behandeling start, hoe groter de kans op overleven en een goed herstel.

Het is daarom belangrijk dat iedereen de signalen van een hartinfarct, hartstilstand of beroerte weet. En direct 112 belt bij deze signalen.

Heb je even? Red een leven!

Om een bijdrage te leveren aan snelle hulp bij acute hart- en vaatziekten ontwikkelde de Hartstichting de Spoedcursus: Heb je even? Red een leven! In de cursus van ongeveer 5 minuten leer je hoe je een leven kunt redden.

De cursus is ontwikkeld voor algemeen publiek. Hoe meer mensen weten wat ze moeten doen, hoe meer levens we kunnen redden.

Inhoud Spoedcursus

In de cursus leer je hoe je de signalen herkent en wat je moet doen. Er komen situaties aan bod waarin je direct 112 moet bellen. Maar ook situaties waarin je 112 niet moet bellen of eerst even moet afwachten om te zien hoe de situatie zich ontwikkelt. Ook barrières om 112 te bellen komen aan de orde. Bijvoorbeeld: je wilt 112 bellen maar de persoon om wie het gaat vindt dat niet nodig. Bel je dan toch?

We hebben gekozen voor een korte, laagdrempelige cursus waarmee we een zo groot mogelijke groep kunnen bereiken. 

Ontwikkeling

De Spoedcursus ontwikkelde de Hartstichting in samenspraak met een panel van medisch professionals. Artsen vanuit cardiologie, neurologie en huisartsenzorg en de meldkamer hebben meegekeken met de inhoud. Aan dit panel namen onder andere deel: Patricia Halkes, neuroloog, Arthur Wilde, cardioloog en wetenschappelijk adviseur van de Hartstichting en Gert-Jan van der Ploeg, kaderhuisarts spoedzorg en medisch manager ambulancezorg.