22 feb 2023

Spoedkaart palliatieve zorg

Voor de huisarts is het belangrijk om tijdens een acute palliatieve situatie een overzichtelijke checklist te kunnen raadplegen. Deze geheel nieuwe overzichtskaart voorziet hierin. Bij het opstellen van de kaart is zoveel mogelijk uitgegaan van de medicatie die de huisarts in zijn spoedtas heeft. Op deze manier ontvangt de huisarts praktische en toepasbare medicamenteuze adviezen.

Voor de overzichtskaart, klik hier