14 sep 2023

Troponine meting thuis voorkomt onnodige SEH opname

Patiënten met verdenking op acuut coronair syndroom zonder ST-elevatie komen vaak routinematig naar de SEH. Uit onderzoek blijkt dat dit lang niet altijd nodig is. De combinatie van een risicoscore en een troponinemeting thuis sluit een cardiaal probleem voldoende uit.

Lees verder