21 jun 2023

Vijf lessen uit tuchtzaken

Heftig, maar het kan iedere huisarts overkomen. Een tuchtzaak…. Recent in Huisarts en Wetenschap
een overzicht met leerpunten die zijn voortgekomen uit tuchtzaken.

 • Verwar bij onbekende patiënten in de spoedzorg symptomen niet met een diagnose; gebruik
  de ABCDE-systematiek en handel ernaar.
 • Wees extra zorgvuldig met diagnostiek en vangnetadviezen als het missen van een diagnose
  ernstige consequenties heeft.
 • Besef in de overdracht met ketenpartners dat de huisarts de diagnose stelt, niet de
  ambulanceverpleegkundige.
 • Doe adequaat verslag van bevindingen en beleid; denk daarbij ook aan het vermelden van
  negatieve bevindingen.
 • Het doel in de spoedzorg is niet per se een juiste diagnose, maar wel het herkennen van een
  acuut zieke patiënt of spoedindicatie en daarnaar handelen conform de richtlijnen en
  werkafspraken.

Meer lezen? Klik hier