Clopidogrel bij een trauma capitis? Oppassen!

Clopidogrel bij een trauma capitis? Oppassen!

In de richtlijn hoofdtrauma van de NHG staan trombocyten aggregatie remmers als uitzondering genoemd als bloedverdunners die voor een verhoogd risico zorgen na een hoofdtrauma. Dit zou betekenen dat het gebruik van clopidogrel (ook een trombocyten aggregatie remmer)...
Expertdag 6e lichting kaderopleiding

Expertdag 6e lichting kaderopleiding

Op vrijdag 8 maart organiseert de 6e lichting kaderhuisartsen spoedzorg een toonaangevend congres in Baarn.  Dit is tevens de afstudeeropdracht waarmee ze officieel hun opleiding tot kaderarts spoedzorg zullen afronden. Meer informatie en inschrijfmogelijkheden...
Troponine meting thuis voorkomt onnodige SEH opname

Troponine meting thuis voorkomt onnodige SEH opname

Patiënten met verdenking op acuut coronair syndroom zonder ST-elevatie komen vaak routinematig naar de SEH. Uit onderzoek blijkt dat dit lang niet altijd nodig is. De combinatie van een risicoscore en een troponinemeting thuis sluit een cardiaal probleem voldoende...
Canadian C-Spine Rule

Canadian C-Spine Rule

Immobilisatie op de juiste momenten Altijd lastig. Wanneer moet ik de nek immobiliseren en wanneer mag ik de CWK als veilig afgeven? Een recent onderzoek geeft houvast. Lees verder