Bufferen voor kinderen

Bufferen voor kinderen

Vooral voor kinderen is een verdoving vaak een vervelende ervaring. Nu is er een manier om te verdoven die minder pijnlijk is en daarmee trauma’s kan voorkomen. Door het bufferen van lidocaine met bicarbonaat verlaag je de zuurgraad en hiermee de pijnlijkheid van de...
Volair block

Volair block

Bij een verwonding aan de vinger zullen de meeste huisartsen gebruik maken van een “Oberst-verdoving”. Voor patiënten niet altijd even prettig. Gelukkig is er een alternatief. Het volair-block. Minder pijnlijk en verdoofd de hele vinger behalve het dorsale deel van de...
Sepsis voorspellen op basis van klinische parameters

Sepsis voorspellen op basis van klinische parameters

(Huisarts en Wetenschap nieuws Editie 2022, nummer 10) In een onderzoek uitgevoerd op 4 Nederlandse huisartsenposten werd een nieuw predictiemodel ontwikkeld dat redelijk goed kan voorspellen of een patiënt wel of geen sepsis heeft. Patiënten met sepsis hebben een...
Spoedkaart palliatieve zorg

Spoedkaart palliatieve zorg

Voor de huisarts is het belangrijk om tijdens een acute palliatieve situatie een overzichtelijke checklist te kunnen raadplegen. Deze geheel nieuwe overzichtskaart voorziet hierin. Bij het opstellen van de kaart is zoveel mogelijk uitgegaan van de medicatie die de...